MARMOFLEX ULTRA GEL S1 20kg

MARMOFLEX ULTRA GEL S1 20kg

 • €0,00
  Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Κόλλα πλακιδίων σε μορφή σκόνης με επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή και ειδικά πρόσθετα που μετά την ανάμιξή τους μόνο με νερό παρέχουν στο μίγμα ιδιότητες GEL.
Ιδιαίτερα ελαστική, ιδανική για όλους τους τύπους πλακιδίων (GL & UGL) μεγάλων και πολύ μεγάλων διαστάσεων, και φυσικών λίθων, ακόμα και αυτών με ευαισθησία στην υγρασία.
Οι πολύ υψηλές επιδόσεις, την καθιστούν ιδανική, ακόμα και για εφαρμογές σε απορροφητικά ή μη υποστρώματα, εξωτερικούς χώρους, πισίνες, προσόψεις και όπου απαιτείται ισχυρή και ελαστική συγκόλληση.
Κατανάλωση: 1,5 - 5kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή.
Χρώμα: Λευκό.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Η MARMOFLEX ULTRA GEL S1 είναι κατάλληλη για:

 • συγκόλληση επικαλύψεων όπως:
   • κεραμικά και γρανιτοπλακίδια όλων των τύπων
   • γρανιτοπλακίδια μικρού πάχους και πολύ μεγάλων διαστάσεων
   • πλακιδίων από γυαλί, υαλοψηφίδες και ανακατασκευασμένων μαρμάρων
   • μάρμαρα και φυσικούς λίθους ακόμα και ευαίσθητους στην υγρασία
 •  εφαρμογές σε επιφάνειες όπως:
   • εξωτερικούς χώρους, πισίνες, ταράτσες, βεράντες, κτλ.
   • εσωτερικούς χώρους, ντουζιέρες, μπάνια και χώρους με υγρασία
 • τοποθετήσεις σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:
   • σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα
   • παλιές μαρμαροστρώσεις, μωσαϊκά και υφιστάμενα πλακίδια
   • μη απορροφητικά και δύσκολα υποστρώματα
   • ενδοδαπέδια θέρμανση και επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία
   • επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας
   • τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες (με κατάλληλο αστάρι)

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Μορφή: σκόνη
 • Χρόνος ζωής στο δοχείο: Περίπου 6 ώρες
 • Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά
 • Χρόνος μικροδιορθώσεων: 20 λεπτά
 • Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες
 • Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 10 - 12 ώρες
 • Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία υποστρώματος:

Τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να είναι συμπαγή, χωρίς ρωγμές και απαλλαγμένα από σκόνες, άλατα, λίπη και οτιδήποτε άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόσφυση της MARMOFLEX ULTRA GEL S1 σε αυτά. Η ελάχιστη εφελκυστική αντοχή του υποστρώματος πρέπει να είναι > 1,5 N/mm² και θλιπτική αντοχή τουλάχιστον 5 N/mm². Υπάρχουσες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να επισκευάζονται με την ενέσιμη εποξειδική ρητίνη EPO FLUID. Όσο είναι νωπή η εποξειδική ρητίνη πρέπει να γίνει επίπαση της άμμου PLANOCOLOR GRANULATES S 500 ή άλλης αντίστοιχης. Υποστρώματα από σκυρόδεμα θα πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα μηχανικά πχ. με τρίψιμο, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη επιφάνεια ανοικτού πορώδους χωρίς προεξέχοντα σημεία.
Υφιστάμενες επικαλύψεις δαπέδων ή/και τοίχων από κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά κ.λπ. πρέπει να είναι καλά στερεωμένα στο υπόστρωμα και χωρίς υπολείμματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την πρόσφυση. Αν απαιτηθεί, καθαρίστε την επιφάνεια ανάλογα με τον τύπο του επιφανειακού ρύπου με το ALCALINE CLEANER ή το ACID CLEAN και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Προετοιμασία του μίγματος:

Αναμίξτε το περιεχόμενο ενός σάκου MARMOFLEX ULTRA GEL S1 (20 kg) με 6,4 – 6,8 λίτρα καθαρό νερό με ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές (500 στροφές) για τουλάχιστον για 3 λεπτά. Η ανάμιξη πρέπει να γίνει μέχρι πλήρους ομογενοποιήσεως του μίγματος. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Το μίγμα έχει περίπου 6 ώρες διάρκεια ζωής στο δοχείο. Σε ζεστές περιόδους αλλά και γενικότερα, είναι σκόπιμο να μην εκθέτονται τα υλικά πριν από την χρήση τους στον ήλιο (σκόνες και υγρά), διαφορετικά ο ανοιχτός χρόνος εφαρμογής του μίγματος μειώνεται σημαντικά.

Τρόπος εφαρμογής:

Η ποσότητα της κόλλας που εφαρμόζεται θα πρέπει να είναι επαρκής για να εξασφαλιστεί πλήρης κάλυψη της πίσω πλευράς του πλακιδίου. Τα πλακίδια τοποθετούνται ασκώντας σε αυτά αρκετή πίεση επί της νωπής επιφάνειας της κόλλας για να εξασφαλίσουμε πλήρης επαφή των πλακιδίων με την κόλλα. Ο ανοιχτός χρόνος της MARMOFLEX ULTRA GEL S1 σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι 30 λεπτά. Αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως απευθείας έκθεση σε δυνατό ήλιο, ξηρός αέρας υψηλής θερμοκρασίας ή ένα ιδιαίτερα απορροφητικό υπόστρωμα πιθανόν να μειώσουν τον ανοιχτό χρόνο δραστικά. Για αυτό το λόγο πρέπει κατά την διάστρωση των πλακιδίων να ελέγχουμε αν η κόλλα έχει σχηματίσει μια επιφανειακή μεμβράνη. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να χτενιστεί ξανά η επιφάνεια της κόλλας πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων. Μικροδιορθώσεις στη θέση των πλακιδίων πρέπει να γίνουν μέσα σε 20 λεπτά. Οι επενδύσεις που έγιναν χρησιμοποιώντας την MARMOFLEX ULTRA GEL S1 πρέπει να προστατευθούν από βροχή και από έντονη έκθεση σε ήλιο ή παγετό για τουλάχιστον 24 ώρες.