ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική απορρήτου

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο https://www.ninosgroup.gr/ ιδιοκτησίας του «ΝΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» εφεξής «η εταιρεία», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.
Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ̓ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου https://www.ninosgroup.gr/ ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

 

Ο ΝΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, https://www.ninosgroup.gr/, διατηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που της παρέχονται με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας συνεχώς τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) - 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και την ελληνική νομοθεσία.

Το https://www.ninosgroup.gr/ συλλέγει, καταχωρεί επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά σας δεδομένα όταν θέλετε να ενημερώνεστε για νέα, δράσεις υπηρεσίες μας, για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) μας, καθώς και για να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας. Θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε μια φόρμα εγγραφής, στην οποία θα καταχωρήσετε προσωπικά στοιχεία σας, όπως  ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, σταθερό & κινητό τηλέφωνο.

Συναινώ πως το https://www.ninosgroup.gr/, μπορεί να προβεί σε επεξεργασία δεδομένων που συνίσταται στη χρήση των δεδομένων μου για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών μου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία και τη συμπεριφορά μου.

Συναινώ το https://www.ninosgroup.gr/, να διατηρεί το ανωτέρω υλικό στο αρχείο της και να παρακολουθεί την (επαγγελματική) συμπεριφορά μου στα πλαίσια της μεταξύ μας καταρτισθείσας σύμβασης, χωρίς την χρήση του για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους και τη γνωστοποίηση τους σε τρίτα πρόσωπα για το χρονικό διάστημα ισχύος της μεταξύ μας σύμβασης παροχής υπηρεσιών και για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη ισχύος της ή για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται από το νόμο.

Το https://www.ninosgroup.gr/, δεσμεύεται ότι δεν θα χορηγήσει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα μας σε τρίτα πρόσωπα εντός και εκτός ΕΕ και η χρήση τους θα γίνεται πάντα και μόνο με υπεύθυνο επεξεργασίας το ίδιο ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, εκτός εάν το επιβάλλουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή επιτρέπεται από τον κανονισμό και την νομοθεσία .

Στην σελίδα μας μπορεί να υπάρχουν υπερσυνδέσεις (links) προς άλλες σελίδες ή ενδεχομένως ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.).  Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο, ωστόσο δεν φέρουμε κάποια ευθύνη για της πολιτικές απορρήτου άλλων σελίδων όπου ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Ο Συγκαταθέτων έχει το δικαίωμα ελεύθερης ανάκλησης σε όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή, οπότε τα δεδομένα θα διαγράφονται από το αρχείο της .