ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

NINOS GROUP

Η εταιρεία NINOS Group αποτελεί μία σύγχρονη οικογενειακή επιχείρηση που ιδρυθηκε τον Ιούνιο του 2020 αποσκοπώντας τόσο στην εξυπηρέτηση αναγκών σχετικά με πλακάκια & είδη υγιεινής, αλλά και στην κάλυψη σε υδραβλικά προιόντα.

Η ανάπτυξη της εταιρείας επιτυγχάνεται με γνώμονα την ποιότητα και την επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών προς όφελος του καταναλωτή.

Ο ιδρυτής της Νίνος Ιωάννης, έχοντας πολυετή εμπειρία, από το 1994, στο χώρο έχει ως όραμα να συνδιάσει την εμπειρία του & τις καινοτόμες ιδέες του μαζί με τη νέα γενιά επαγγελματιών και καταναλωτών με σκοπό να φέρει μία θετική και με πολλά ωφέλη αλλαγή στην αγορά του τομέα που αντιπροσωπεύει.